• darkblurbg
  Kan jij zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  BOUWRECHT  Voor fouten en gebreken bij de bouw is een aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  De relevante regels volgen, behalve uit het Burgerlijk Wetboek (7:758 BW), uit de zogenoemde UAV-voorwaarden (par. 12). De aannemer zal deze regels in de aannemingsovereenkomst doorgaans van toepassing (willen) verklaren. De regels zijn bijzonder ‘aannemersvriendelijk,’ en brengen met zich dat een aannemer van oplevering af niet meer aansprakelijk is voor fouten en gebreken tenzij - niet de regel maar de uitzondering - sprake is van een verborgen gebrek.
  mr. Van Schravendijk

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  ARBEIDSRECHT  Als medewerker van McDonalds weggeven van een plakje kaas aan een collega wettigt ontslag op staande voet.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Slechts ingeval van een “dringende reden” mag de werkgever besluiten tot ontslag op staande voet (7:677-679 BW), De dienstbetrekking eindigt dan per direct. Wat een dringende reden is, hangt af van de omstandigheden, maar in algemene zin geldt dat werkgevers nog wel eens te voorbarig zijn. In dit geval oordeelde de rechter het ontslag een te verregaande maatregel (JAR 2010/44).
  mr. Iličić

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  STRAFRECHT  De dief van een schaap riskeert zes jaar gevangenisstraf.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Diefstal, of in de juiste juridische bewoording “wederrechtelijke toe-eigening”, is strafbaar gesteld in artikel 310 Sr. Op diefstal staat volgens de delictsomschrijving een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. In artikel 311 Sr. worden vervolgens enkele strafverzwarende omstandigheden genoemd - daaronder de situatie waarin het gestolene vee betreft - waarbij de straf zelfs kan oplopen tot zes jaren (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf.
  mr. Van der Goot

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  AANBESTEDINGSRECHT  De laagste inschrijver wint de (openbare) aanbestedingsprocedure.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Dat is zeer zeker niet het geval. Het uitgangspunt volgens de Aanbestedingswet is het gunnen van de opdracht aan de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, de “EMVI” (2.114 Aw). Aspecten die daarbij een rol kunnen spelen zijn social return, duurzaamheid en tal van andere - niet prijsgerelateerde - gunningscriteria. Indien men voornemens is om te gunnen omwille van sec de laagste inschrijving moet dat zelfs worden gemotiveerd.
  mr. Bulthuis

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  ARBEIDSRECHT  Een Albert Heijn-werknemer kan op staande voet worden ontslagen wegens een hap van een appelflap.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Waar het gaat om nuttigen van etenswaren van de baas, laat de jurisprudentie een harde lijn zien: dat mag simpelweg niet. Eerder al kwamen in de jurisprudentie pinda’s, cola en bounty’s aan de orde. De Kantonrechter van de rechtbank Utrecht zet de strenge lijn voort met dit vonnis, dat nu al te boek staat als het ‘Appelflapvonnis’ (LJN BZ9193).
  mr. Grondsma

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT